Održana promocija knjige o diplomatiji u Zenici

U srijedu, 18.4., na Pravnom fakultetu u Zenici, koji je bio jedan i od suorganizatora, održana je promocija knjige “Diplomatija i diplomatska praksa u ranom islamskom periodu”, autora Yasina Istanbulija. Promotori knjige su bili doc.dr. Ajdin Huseinspahić, doc.dr.Enis Omerović, profesori sa Pravnog fakulteta, te mr. Kemal Obad, prevodilac.

Dr. Huseinspahić se u uvodnom izlaganju osvrnuo na historijski aspekat knjige, koji ima važnu ulogu u shvatanju cjelokupne tematike o diplomatskoj praksi od Poslanika Muhammeda, a.s, pa sve do Abasijskog perioda, te cjelokupne islamske civilazacije. Istakao je da knjiga nije primarno vjerska i da autor ne obrađuje temu iz perspektive vjerskih studija, nego u najvećoj mjeri, jasnim i jednostavno razumljivim stilom koristeći svoje praktično diplomatsko iskustvo te kroz analizu političkih, historijskih, socioloških i drugih naučnih disciplina, ukazuje nam na vrlo visok stepen razvijenosti diplomatije u ranom islamskom periodu. Posebno je značajno da određene teme, poput unutarmuslimanskih sukoba, su obrađene iz mnogo drugačije perspektive nego što su dosadašnje publikacije na bosanskom jeziku obradile, što doprinosi značajno naučnoj relevantnosti knjige.

Dr. Omerović je istakao međunarodno pravni elemenat sadržaja u knjizi, istaknuvši da se principi diplomatije, diplomatskih protokola i ceremonija, običaja komuniciranja te uzajamnr međucivilizacijske razmjene ambasadora u periodu koji obrađuje knjige umnogo ne razlikuju od sadašnje moderne diplomatske prakse i vođenja diplomatsko-konzularne mreže savremenih država. Dr. Enis je naglasio da saznanje i spoznaja o diplomatskoj praksi koje nam nudi ova knjiga u velikoj mjeri slažu sa međunarodnim pravnim praksama savremenih međunardonih organizacija ali i država, što pokazuje značajnu političko-pravno zrelost koju su rane muslimanske zajednice imale u izgradnji odnosa sa drugim kulturnim i vjerskim društvima.

Mr. Obad, osvrnuo se na činjenicu da je Bosna i Hercegovina tokom agresije imala velik izazov u međunarodnim odnosima i da je snaga često proizilazila iz diplomatske prakse ključnih aktera u tom periodu. Istakao je također je Balkanski centar za analizu i studije ovu knjigu prepoznao kao osvježenje u bosanskom ali i balkanskom akademskom krugu, ali i šire, jer nije bilo mnogo izdanja koja su se isključivo fokusirala na razvoj o vođenju diplomatije tokom razvoja islamske države. Suština knjige je, kako je istakao mr. Obad, u izgradnji međuljudskih odnosa, odnosno razvoju vladavine prava kao pravednom svjetskom poretku.

Ovo je ujedno i prva promocija ove knjige na visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini, a promociji su prisustvovali profesori, studenti ali i šira zenička javnost.

You might also like
bs_BABS_BA
X