POZIV: DRUGA GENERACIJA OSMANSKE ŠKOLE ZA MLADE

Balkanski centar za analizu i studije (BALANS) i Ured za tursku dijasporu i srodne narode Ministarstva za kulturu i turizam Republike Turske pozivaju zainteresirane studente dodiplomskog (BA), postdiplomskog (MA) i doktorande u Bosni i Hercegovini (izuzev polaznika Prve generacije) da se prijave za Drugu generaciju polaznika programa „Osmanska škola za mlade“.

Cilj neformalnog i dodatnog studijskog programa „Osmanska škola za mlade“ je ponuditi raznoliki spektar temeljnih znanja iz oblasti historije Osmanske države, kulture i civilizacije za mlade osobe koje žele proširiti vlastita znanja o prošlosti. Studijski program je organizovan u vidu pružanja temeljnih znanja iz oblasti historije Osmanske države, kulture i civilizacije kroz interaktivna druženja, i sedmične časove turskog jezika podijeljene na osnovni i napredni nivo. Program obuhvata i seminare, te Klub knjige kroz koje će polaznici moći usvojiti dodatna znanja i vještine. Ostale aktivnosti obuhvataju obilazak važnih historijskih lokaliteta u bosanskohercegovačkim gradovima, filmske projekcije, te pisanje eseja od strane polaznika škole. Program će se realizirati u Sarajevu (face to face) i drugim bosanskim gradovima (online) od marta do juna 2022. godine. Najuspješnijim polaznicima po završetku programa bit će dodijeljen certifikat o završenoj edukaciji te nagradno putovanje u Istanbul. Program će biti održan na bosanskom jeziku s mogućnošću organiziranja određenih sadržaja na engleskom ili turskom jeziku ovisno o jezičkim kompetencijama polaznika. Broj polaznika je ograničen. Selekcija polaznika će biti izvršena na osnovu aplikacijskog formulara te intervjua sa kandidatima koji prođu prvi krug selekcije. Konačan izbor kandidata vrši organizator. Svi troškovi programa su pokriveni od strane organizatora.

Zainteresovani kandidati aplikacijski formular trebaju popuniti najkasnije do nedjelje 20. februara 2022. godine, koji se nalazi na LINKU.

Dodatne informacije u vezi programa možete dobiti putem maila: school@balans.org.ba ili na adresi Safvet-bega Bašagića 56, Sarajevo.

Ograničen i nedostatan broj časova iz predmeta historija u školskim programima u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini predstavlja ogroman nedostatak za mlade generacije. Historiografija koja je nastajala prije 90-tih godina 20. stoljeća oblikovala je diskurse i percepcije o prošlosti Bosne kod velikog broja generacija. Sve je to skupa utjecalo i na aktuelno shvatanje i odnos prema bosanskoj prošlosti među generacijama koje danas žive u našoj zemlji. U javnom prostoru su primjetne različite percepcije i poimanja osmanske prošlosti Bosne. Zabrinjavajući je trend očuvanja pristupa koji se može definirati kao „nepoznavanje/poricanje naslijeđa“. U tom kontekstu, „Osmanska škola za mlade“ ima za cilj da mladim ljudima multiperspektivno približi historiju Osmanske države, kulture i civilizacije. Na taj način, njihove percepcije historijskih događaja, posebno osmanskog perioda, bit će obogaćene, možda i revidirane, novim spoznajama. Naša je profesionalna i humanistička dužnost bosanskohercegovačkoj omladini u 21. stoljeću predstaviti osmansku Bosnu, koja je trajala više od četiri stoljeća i odigrala ključnu ulogu u definiranju identiteta savremenog bosanskog naroda. Sa polaznicima škole družit će se univerzitetski profesori, predavači, istraživači koji će polaznicima ponuditi svoja znanja iz navedene oblasti, pomoći im da razumiju historijske događaje, procese i kontekst i tako ih osposobiti za pravilan pristup prošlosti i njegovanje kulture identificiranja sa civilizacijskim postignućima prethodnih generacija. Očekujemo vas na putovanju kroz osmansku prošlost Bosne!

You might also like
tr_TRTR
X