Browsing Category

Politika

KRATKI PREGLED KATARSKO-TURSKIH ODNOSA

Katar je mala država, sa ukupno 2.7 miliona stanovnika u kojoj domicilni Katarani čine svega 320.000 stanovnika. Istovremeno, ta država je jedan od najvećih izvoznika ukapljenog plina u svijetu a vlada te prihode mudro investira -…

Osvrt na izvještaj FPRI o ruskom utjecaju u BiH

Izvještaj pod nazivom “Bosnia on the Russian Chopping Block: The Potential for Violence and Steps to Prevent It” kojeg je objavio Foreign Policy Research Institue (FPRI) 16.3. bavi se problemom ruske podrške vlastima Republike Srpske,…

PRAVDA KAO NUŽNOST PRAVNO-POLITIČKOG SISTEMA

APSTRAKT Pitanje pravednosti (lat. iustitia, njem. Gerechtigkeit, eng. justice) oduvijek je zaokupljalo ljude i nametalo se kao vrijednosni element pravno-političkog sistema jednog društva. To pitanje je često tražilo da se na spontan,…

ISLAMSKI PRINCIPI KAO BAŠTINIK DIPLOMATIJE

U izdanju Balkanskog centra za analize i studije (BALANS) štampana je početkom godine veoma zanimljiva studija Diplomatija i diplomatska praksa u ranom islamskom periodu autora Yasina Istanbulija. Historičar po struci, Istanbuli je u…