Zloupotreba položaja ili ovlaštenja u zakonodavstvu i praksi

Amila Ferhatović

Autor u svom prilogu pažnju usmjerava na krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Poznaje ga naše zakonodavstvo, ali i druga suvremena krivična zakonodavstva kao opće i osnovno krivično djelo protiv službene dužnosti. Na osnovu zakonske norme i istraživanja većeg broja sudskih presuda, analizirani su osnovni elementi predmetnog krivičnog djela, počev od svojstva učinitelja, radnje učinjenja, posljedice djela, te krivnje učinitelja, i, najzad, predstavljeni su i kvalificirani oblici predmetnog krivičnog djela. Istovremeno, adekvatnim obrazloženjima presuda domaćih sudova, kao i presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske, autor nastoji naglasiti svaki od osnovnih elemenata predmetnog krivičnog djela s ciljem rješavanja što većeg broja proturječnosti koje proizlaze iz statike zakona i dinamike života. Tumačenje zakonske norme zajedno sa sudskom praksom oživljava zakonski tekst, daje život normi, te se upravo u tome nalazi glavni doprinos ovog rada.

GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU LIX – 2016.
You might also like
bs_BABS_BA
X