U SARAJEVU POČELA “OSMANSKA ŠKOLA ZA MLADE”

U Sarajevu je 10. marta svečano otvoren program “Osmanska škola za mlade” koji se po prvi put održava u organizaciji Balkanskog centra za analizu i studije, a pod pokroviteljstvom Ureda za tursku dijasporu i srodne zajednice pri Ministarstvu za kulturu i turizam Republike Turske.
Uvodni blok predavanja o historiji Osmanske države u srijedu i subotu održao je prof. emeritus Enes Pelidija.
You might also like
bs_BABS_BA
X