U izdanju Balkanskog centra za analizu i studije objavljenja publikacija pod nazivom „Albanci, Bošnjaci i Turci – Prošlost i perspektive“

U izdanju Balkanskog centra za analizu i studije objavljenja je publikacija pod nazivom „Albanci, Bošnjaci i Turci – Prošlost i perspektive“.  Ova publikacija predstavlja Zbornik sažetaka radova sa Međunarodnog simpozija, održanog 23. maja 2015. godine u Sarajevu.

Urednik izdanja je Edin Salković, koji je ujedno i dio redakcijskog kolegija koji još čine Adem Kasa, dr.sc. Sedad Bešlija. Prof. dr. Admir Mulaosmanović, mr. Admir Lisica i Anes Džunuzović.

Navedena publikacija objavljena je na albanskom, bosanskom i turskom jeziku, a prijevode su radili Sumeja Smailhodžić, Ramadan Uka i Mehdi Gurra, dok su na lekturi publikacije „Albanci, Bošnjaci i Turci – Prošlost i perspektive“ radili Saliha Delibašić-Kasa, Ramadan Uka, Mehdi Gurra.

Nakon djla „Diplomatija i diplomatska praksa u ranom islamskom periodu“ i „Nedžmettin Erbakan“, ovo je treće izdanje Balkanskog centra za analizu i studije čime ovaj centra iskazuje opredjeljenje za nastavak svoje izdavačke djelatnosti.

You might also like
bs_BABS_BA
X