TRAGOVI VELIKIH PRAVNIH SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Ajdin Huseinspahić

Romansko-germanski pravni sistem u Bosni i Hercegovini je bio pod uticajima drugih pravnih sistema, koji su ostavili traga na pravo u našoj državi. Pravo, zajedno sa drugim društvenim pojavama, čini samostalnost bića jednog naroda. Ono sa njim živi i razvija se. Zato je za poznavanje prava jednog naroda i njegovu kodifikaciju, neophodno njegovo poznavanje od najdavnijih, prirodnih vremena a to znači njegovo historijsko istraživanje i proučavanje.
Stoga, s pravom možemo kazati kako je romansko-germanski pravni sistem u Bosni i Hercegovini baziran na recepciji rimskog prava, bio otvoren za pravne principe i norme drugih pravnih sistema koji su se pokazali učinkovitim u regulisanju društvenih odnosa među stanovnicima naše zemlje. Tako su se u našoj državi dugo vremena uz civilno pravni sistem primjenjivale norme šerijatskog pravnog sistema kao i odredbe kanonskog prava kojih se narod pridržavao. Nakon Drugog svjetskog rata otpočinje faza stvaranja socijalističkog pravnog sistema koji opstaje sve do početka devedesetih godina. Urušavanjem ovog pravnog sistema, krajem XX stoljeća u našoj državi je sve intenzivniji uticaj comon law pravnog sistema, koji zbog svoje praktičnosti nailazi na plodno pravno područje.

Pravna misao br. 3-4, Sarajevo, 2014., 7-37, ISSN 0555-0092, UDK 340.15, 340.132.2
You might also like
bs_BABS_BA
X