Browsing Tag

pravni sistem

PRAVDA KAO NUŽNOST PRAVNO-POLITIČKOG SISTEMA

APSTRAKT Pitanje pravednosti (lat. iustitia, njem. Gerechtigkeit, eng. justice) oduvijek je zaokupljalo ljude i nametalo se kao vrijednosni element pravno-političkog sistema jednog društva. To pitanje je često tražilo da se na spontan,…

TRAGOVI VELIKIH PRAVNIH SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Romansko-germanski pravni sistem u Bosni i Hercegovini je bio pod uticajima drugih pravnih sistema, koji su ostavili traga na pravo u našoj državi. Pravo, zajedno sa drugim društvenim pojavama, čini samostalnost bića jednog naroda. Ono sa…
X