Radna posjeta obrazovnim centrima i fondacijama u Turskoj

Na poziv Ureda za tursku dijasporu i srodne zajednice Vlade R Turske, predstavnici Balkanskog centra za analizu i studije (BALANS), mr. Kemal Obad, predsjednik Upravnog odbora i dr. Sedad Bešlija boravili su u višednevnoj radnoj i akademskoj posjeti najznačajnijim naučno-istraživačkim i obrazovnim centrima i fondacijama sa sjedištem u Istanbulu i Ankari.

Pored BALANSA, u programu su učestvovali i predstavnici Udruženja „Idea“ s Kosova, „FOCIC“ i „Fettah Efendi“ iz Makedonije, BNV Sandžaka iz Srbije, te „Istanbul“ iz Albanije.

Gosti su, predvođeni domaćinom, stručnjakom u Uredu za tursku dijasporu Omerom Kadićem, posjetili: Centar za naučna istraživanja – İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Fondaciju za istrživanja i obrazovanje – İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR), Fondaciju za nauku i umjetnost – Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV), Akademiju za nauku – İstanbul Bilimler Akademisi (İBAV) u Istanbulu, te Fondaciju za Afriku – Afrika Vakfı, Fondaciju za Srednji istok – Ortadoğu Vakfı, Fondaciju za politička, ekonomska i društvena istraživanja – Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) u Ankari.

Također, gosti su imali priliku da se susretnu i u akademskom ozračju druže sa jednim brojem istaknutih akademskih radnika na različitim turskim univerzitetima poput Ömera Türkera, Nihata Erdoğmuşa, İbrahima Üçera, Yusufa Alpaydına, Vahdettina Işıka i drugih.
Pored toga, posjeta je upriličena i Ministarstvu vanjskih poslova R Turske – Dışişleri Bakanlığı, domaćinu Uredu za tursku dijasporu i srodne zajednice Vlade R Turske – Yutrdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı te Velikoj narodnoj skupštini R Turske – Türkiye Büyük Millet Meclisi.

Bila je to odlična prilika za razmjenu ideja, te razgovor o budućoj zajedničkoj saradnji na nivou think thank organizacija sa područja Balkana (Jugoistočne Evrope), ali i saradnji svake organizacije pojedinačno sa partnerima iz Republike Turske. Istovremeno, gosti su imali priliku da se upoznaju sa načinom rada i djelovanja obrazovnih centara u dva najznačajnija grada u Turskoj.

You might also like
bs_BABS_BA
X