Browsing Tag

islamska ekonomija

ISLAMSKA EKONOMIJA KAO ZELENA EKONOMIJA

“Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se nered i na kopnu i na moru, da im On da da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili.”(Er-Rum, 41)Nama svima zajedničko, nešto u čemu svi participiramo u sadašnjem momentu da li bili…
bs_BABS_BA
X