Međuprostor EU-a, NATO-a i Rusije kao Rusosfera

Siniša Kuko | Petar Kurečić

Nakon raspada SSSR-a isprva velik prostor novonastalih i geopolitički nenadziranih postkomunističkih država u Europi između EU-a, NATO-a i Rusije, poslije nekoliko valova posthladnoratovskih proširenja zapadnih integracija, geopolitički kontrahira i strateški “luta”. Tri od Rusije zapadnije smještene države, Bjelorusija, Ukrajina i Moldova, dijele oko tri tisuće kilometara zajedničkih granica s EU-om i NATO-om te oko dvije tisuće pet stotina kilometara s Rusijom, što upućuje na njihovu geopolitičku izloženost okruženju. Taj se Međuprostor
tih triju država nalazi unutar strateškog trokuta koji čine: (1) Rusija – ne samo geopolitički i vojno moćna država već i energetska velesila današnjice, što ju, među ostalim, čini relativno snažnom “čvrstom”, ali i značajnom “mekom” regionalnom silom; (2) nedovoljno jedinstven EU koji je ekonomski div na svjetskoj razini; uz domaće probleme i energetski donekle ovisan o Rusiji te civilna sila bez “čvrste” moći, u svojim vanjskim odnosima oslanja se na politike kojima je u osnovi financijska pomoć, uvjeravanje i atraktivnost; (3) NATO predvođen SAD-om – najsnažnija vojno-političko-sigurnosna “čvrsta” sila današnjice, bez onakva utjecaja na Europu i postsovjetski prostor kao u 1990-ima. Međutim, kao posljedica višestoljetne podređenosti Međuprostora i danas odatle izviru zajedničke značajke svojstvene tom prostoru: nejasni identiteti, deficiti u demokratskoj praksi, komplicirana, preduga i nedovršena tranzicija, gospodarsko zaostajanje, demografski problemi – što sve pogoduje strateškom “posvajanju” Međuprostora od Kremlja, nekadašnjeg imperijalnog gospodara. Istovremeno je prisutna relativna marginalizacija Međuprostora u odnosu na procese euroatlantskog integriranja. Nakon neuspjelih pokušaja “izvlačenja” Kijeva, Kišinjeva, pa i južnokavkaskog Tbilisija iz ruske sfere utjecaja, zemlje Međuprostora s Rusijom danas čine regionalni sigurnosni kompleks, stabiliziranu geopolitičku “Rusosferu” koja je ključan dio euroazijskih reintegrativnih nastojanja Kremlja pod vodstvom Rusije.

Politička misao, god. 51, br. 2, 2014
You might also like
bs_BABS_BA
X