Donacije

Našim radom nastojimo promjeniti negativne društvene pojave i podstaći na promjene koje čine društvo korisnim u cjelini. Kroz edukacije, stručna usavršavanja, stručne i korisne publikacije koje nisu samo standardni akademski obrazac, imamo misiju da starim i novim generacijama ponudimo drugačiji pristup u spoznaji i širenju znanja koje kreira kvalitetan društveno-socijalni proizvod.

Kao nestranačka, apolitična i nevladina organizacija okrenuti smo transparentnom i javnom radu. Stoga nam je uvijek zadovoljstvo vidjeti podršku i kroz donacije ili članstvu.

Ukoliko želite podržati naš rad, možete to uraditi uplatom od minimalno 10 KM na naš račun (svrha uplate: Don/18-1): 

1861210310085829 (Ziraat Bank BH d.d.)
Naši vrijedni donatori imat će priliku da budu pozvani na neke od naših aktivnosti ili da budu nagrađeni sa nekom od naših publikacija.
bs_BABS_BA
X