TURSKA POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI: MOGUĆNOSTI, TEŽNJE I POSTIGNUĆA (2000-2020)

Mr. Vedad HALILOVIĆ
 Međunarodna trgovina

Muhamed MULAHMETOVIĆ
Dipl. ekonomista

Dr. Jahja MUHASILOVIĆ
Međunarodni odnosi i javna uprava

PITANJE 1 | Jedan dio života, bilo kroz školovanje ili poslovni život, proveli ste u Republici Turskoj, ostvarili ste stalne veze sa različitim profilima ljudi u Turskoj. Kako ocjenjujete razvoj Republike Turske u posljednje dvije decenije? U vezi s tim, kako generalno ocjenjujete poziciju Republike Turske u geostrateškom smislu na Balkanu u posljednjih 20 godina?

PITANJE 2 | Bosna i Turska imaju višestoljetne intenzivne odnose sve do kraja XIX st. Preko 400 godina imali smo osmansku upravu u Bosni. Kulturne, vjerske i druge relacije su ostale žive sve do danas. Nakon uvođenja demokratije na prostore bivše Jugoslavije, imamo posebne odnose u odnosu na dotadašnji period. Naravno, postojali su odnosi i u jugoslovenskom periodu između Turske i Jugoslavije, ali nas ovdje interesuje postjugoslovenski period, sa akcentom na posljednjih 20 godina.
Kako Vi vidite težnje Turske, konkretno u Bosni i Hercegovini u ovih 20 godina? Koji su to ciljevi, stremljenja, želje, aspiracije koje Vi vidite u društveno-političkom, kulturnom, poslovnom, naučnom i svakom drugom polju Republike Turske u Bosni i Hercegovini? Kako posmatrate sveukupni turski odnos prema Bosni i Hercegovini? Šta Turska želi u Bosni i Hercegovini u posljednih 20 godina? 

Vrlo često se političke i diplomatske inicijative između dvije zemlje završavaju kao mrtvo slovo na papiru. Ne prate ih aktivnosti na terenu. Tu praksu neefikasnosti svakako treba zamijeniti sa mnogo kvalitetnijim radom. Odgovornost je na obje strane.
Dr. Jahja MUHASILOVIĆ

PITANJE 3 | Gledano s aspekta bosanskohercegovačko-turskih odnosa kakve su mogućnosti i koliko je stanje u Bosni i Hercegovini (ustavno uređenje, podijeljeno društvo i ostali izazovi koje imamo) davalo ili sužavalo prostor turskim aspiracijama, željama i ciljevima? Koliko je bilo moguće provesti sve što je zamišljeno u ovih 20 godina?

Odnose dvije države ne treba svoditi na međuljudske odnose lidera, iako oni prvobitno na tome započinju, ali vremenom te odnose treba transformisati u međuinstitucionalne odnose koji će, sigurno duže trajati i imati produktivnije rezultate.
Muhamed MULAHMETOVIĆ

PITANJE 4 | Koji su po Vama ključni rezultati i postignuća u posljednjih 20 godina na širem društvenom planu turske politike u Bosni i Hercegovini? Koje su to oblasti u kojima vidite konkretne rezultate i da li se dovoljno uradilo, s obzirom na mogućnosti?

Potrebna je bolja organizacija državničkih poslova s obje strane, prisustvovao sam i jednima i drugima i nisam zadovoljan razinom organizacije međudržavnih poslova. Ponekad mi se činilo da je riječ više o turističkim posjetama i kod jednih i kod drugih. Treba smanjiti emocije i priče o ratnim stradanjima i odnose graditi na ekonomskim temama kako bi turski kapital brže i kvalitetnije dolazio u našu zemlju.
Mr. Vedad HALILOVIĆ

PITANJE 5 | Kako vidite bosanskohercegovačko-turske odnose na početku treće decenije XXI stoljeća? Koje su Vaše preporuke za dalje razvijanje tih odnosa i kako Bosna i Hercegovina može iskoristiti sve potencijale jedne velike, a uz to prijateljske zemlje kao što je Turska? Koje su to oblasti u kojima vidite taj razvoj mogućim? Koje su Vaše preporuke, sugestije i bosanskohercegovačkoj i turskoj strani za dalji razvoj ukupnih odnosa?


Prijevod na turski: Amina Lila
[ https://bit.ly/3B3Ix1b ]

You might also like
bs_BABS_BA
X