Lokalna samouprava u Federaciji Bosne i Hercegovine – koncept, nadležnosti i organi

Muhamed I. Mujakić

U ovom radu opisuju se lokalna samouprava u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) te normativna rješenja i prakticna iskustva lokalne samouprave u FBiH. Predstavlja se zakonski okvir i struktura lokalne samouprave, kako na nivou Bosne i Hercegovine tako i na nivoima entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Lokalna samouprava jedno je od najsloženijih pitanja organizacije i funkcionisanja vlasti. Ona je neporeciva vrijednost i sastavni dio svakog savremenog demokratskog politickog sistema. Najvažniji evropski pravni dokument iz ove oblasti je Evropska povelja o lokalnoj samoupravi koju je Bosna i Hercegovina rataificirala 1994.

Hrvatska i komparativna javna uprava:
časopis za teoriju i praksu javne uprave, Vol.10 No.4
You might also like
bs_BABS_BA
X