Komparativne prednosti Bosne i Hercegovine u trgovini sa glavnim partnerima iz Evropske unije

Snježana Brkić | Sadžida Balić

Brojna istraživanja u međunarodnoj trgovini za predmet imaju komparativne prednosti, budući da njihovo identifikovanje doprinosi sagledavanju performansi zemlje u inter-industrijskoj trgovini, te utvrđivanju njene pozicije na određenim međunarodnim tržištima. Primarni cilj ovog rada je da identifikuje proizvodne grupe sa komparativnim prednostima odnosno nedostacimau trgovini Bosne i Hercegovine (BiH) sa njenim najznačajnijim vanjskotrgovinskim partnerima iz Evropske unije(EU) u periodu 2009-2012. godine.U svrhu mjerenjabilateralnih komparativnih prednosti primijenjeni su različiti trgovinski pokazatelji na podacima klasifikovanim po carinskoj tarifi. Rezultati istraživanjaukazali su na izrazitu robnu koncentraciju izvoza, te komparativne prednosti BiH u malom broju proizvodnih grupa u trgovini sa sva tri glavna partnera. Komparativne prednosti otkrivene su uglavnom u tradicionalnim, pretežno resursnozasnovanim i radno-intenzivnim industrijama, a komparativni nedostaci u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i industrijama više intenzivnim tehnologijom. U posmatranom periodu nisu uočene izmjene u obrascima komparativnih prednosti u trgovini BiH sa izabranim EU partnerima.

Sarajevo Business and Economics Review 33/2014
You might also like
bs_BABS_BA
X