Mart, 2019

24mar20:0021:00Promocija knjige "Nedžmettin Erbakan20:00 - 21:00 Vakufsko-adminstrativni centar u Kiseljaku

more

Event Details

Promocija knjige “Nedžmettin Erbakan – život, djelo, ideja” autora Abdulkadira Madžita

Promotori: dr. Sedad Bešlija, dr. Harun Karčić, mr. Kemal Obad

Erbakan je pokrenuo proces promjena unutar turskog društva mnogo prije 90-tih godina prošlog stoljeća i to nadilazi okvire politič-kog aktivizma i površne participacije u vlasti. Svoj život akademskog radnika i uspješnog inžinjera u Njemačkoj, zamjenio je neprikosnovenom borbom za obnovu turskog društva u kontesku duhovne i in-telekutalne svijesti koja je imala za cilj pokrenuti razvojne paradigme moderne države, sa vlašću koja će se afirmirati i razumijevati kao služenje narodu.

S tim u vezi, ovaj značajan prijevod bosanskohercegovačkog histo-ričara dr. Sedada Bešlije knjige koju je napisao turski historičar dr. Abdukadir Madžit predstavlja napor da se naša javnost po prvi put upozna sa detaljnijim pregledom i analizom života, djela i ideje Nedžmettina Erbakana, iz koje, sasvim sigurno, svaki čitalac može pročitati lidersku poruku. Slagali se ili ne sa historijskom pojavom zvanom Erbakan, jedno je neizbježno: teško je ostati ravnodušan.

Vrijeme

(Sunday) 20:00 - 21:00

Lokacija

Vakufsko-adminstrativni centar u Kiseljaku

Josipa bana Jelačića

Comments are closed.

bs_BABS_BA
X