Dr.sc. Jasmin Hodžić održao tribinu o bosanskom jeziku

U srijedu, 29.3. dr.sc. Jasmin Hodžić, kao uvodničar mjesečne tribine govorio je o temi bosanskog jezika. Uvodničar se osvrnuo na Aliju Isakovića, kao jednog od velikih pobornika bosanskog jezika još 70-tih godina te njegovog napora i rada na polju afirmacije vraćanja bosanskog jezika u ravnopravan položaj kakav je izgubio tokom perioda socijalističke vlasti.

Spomenuti su i izazovi bosanskog jezika danas, problem negiranja te statusa u određenim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Dr. Hodžić je također istakao da Bošnjaci nemaju problem sa hrvatskim ili srspkim jezikom u BiH, što najbolje dokazuje činjenica da se u sarajevskim školama djeca imaju pravo izabrati jedan od tri spomenuta jezika kao dio pohađanja maternjeg jezika, te da se na Filozofskom fakultetu u Sarajevu jednakopravno studiraju bosanski, srpski hrvatski.

Dr. Hodžić se i osvrnuo na problem izbora bosanskog jezika kod bošnjačke djece u manjem bh entitetu, istakavši da se taj problem lahko riješiti, posebno uzimajući u obzir da je u Srbiji, kurikulum na bosanskom jeziku zvanično priznat, te da vlasti RS-a kreiraju vještački problem bez ikakvih pravnovaljanih činjenica.

You might also like
bs_BABS_BA
X