POLITIČKA INSTRUMENTALIZACIJA I EKONOMSKO DISCIPLINIRANJE MEDIJA KAO MEHANIZAM UGROŽAVANJA JAVNOG INTERESA U BH. DRUŠTVU

Lejla Turčilo | Belma Buljubašić

Članak razmatra društvenu ulogu medija u savremenom dobu, tražeći odgovor na pitanje koliko su mediji danas ograničeni u ostvarenju svojih primarnih funkcija (prije svega, informativne i edukativne) putem političkih i ekonomskih pritisaka, odnosno koliko su aktivni subjekti, a koliko tek sredstvo za ostvarivanje interesa drugim subjektima društvene stvarnosti. Koristeći se teorijom instrumentalizacije i primjenjujući je na medije u Bosni i Hercegovini, te predstavljajući rezultate empirijskog istraživanja urađenog metodom intervjua s ključnim akterima medijske scene u BiH, autorice u članku elaboriraju tezu da mediji u Bosni i Hercegovini predstavljaju klasičan primjer političke instrumentalizacije i ekonomskog “discipliniranja”, i, kao takvi, značajno su sputani političkim i ekonomskim pritiscima, što za posljedicu ima povlačenje javnog interesa s vrha ljestvice vrijednosti kojima bi se mediji trebali rukovoditi.

Sarajevski žurnal za društvena pitanja godište 6 • broj 3-4 • 2017.
You might also like
bs_BABS_BA
X