Na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu promovisana knjiga “Nedžmettin Erbakan”

Na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu  upriličeno je predavanje i promocija knjige „Nedžmettin Erbakan“, turskog historičara Abdulkadira Madžita, koja analizira društveni i politički aktivizam ovog turskog i islamskog intelektualca.

Ispred Balkanskog centra za analizu i studije, o Nedžmettinu Erbakanu i njegovoj viziji pravednijeg društva govorio je  mr. Admir Lisica. On je u svom izlaganju naglasio da je Erbakan primjer pojedinca koji nije želio ostati u zoni konfora, već je ustao i borio se za ideale u koje je vjerovao. Također, Erbakan nije pravio razliku među muslimanima, pa tako njegove poruke nisu bile namjenjene samo Turcima, već i svim ostalim narodima. Njegovo djelovanje i borba služe i danas kao putokaz mnogim generacijama, ali i kao primjer  šta jedan pojedinac može učiniti ako je društveno i politički aktivan i ustrajan u ostvarenju svojih ciljeva. Ono što je spomeno Lisica je i posebna vezanost Erbakana za Bosnu i Bošnjake u vremenu agresije, o čemu je javno govorio širom Evrope.

Dr. Mirsad Karić, ispred Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu, složio se sa tezama Lisce o širini djelovanja Erbakana, koji se nije ograničavao samo na svoj narod. Dr. Karić je naglasio da je Erbakanova opredjeljenost za pomoć Bošnjacima i Bosni vidljiva i u njegovim javnim istupima, posebno kada je riječ o „Bihaćkom džepu“, koji je tokom opsade bio veoma ugrožen. Erbakan je vršio pritisak na tursku i svjetsku javnost u pogledu Bosne, gdje se itekako vidi šta za njega predstavlja ova država. Prema riječima Dr. Karića, knjiga „Nedžmettin Erbakan“, odlična je polazna tačka za sve one koji se žele baviti politikom jer se u njoj nalaze načela ahlaka, morala i etike koji su izuzetno bitni segmenti.  Uz analizu njegovog rada kroz organizaciju Milli Gorus, ali i političko djelovanje, Dr. Karić je Erbakan uporedio i sa Ademom a.s. Na samom kraju, istakao je značaj ovog djela koje je prevedeno na bosanski jezik, te je izrazio nadu da će i djela koja je Erbakan pisao biti prevedena na bosanski jezik.

Balkanski centar za analizu i studije i Internacionalni Univerzitet u Sarajevu na ovaj način željeli su predstaviti Nedžmettina Erbakana studentima IUS-a, kako bi se tokom svog budućeg rada mogli poslužiti njegovim itekako uspješnim metodama.

You might also like
bs_BABS_BA
X