Knjiga “Nedžmettin Erbakan” predstavljena u Vogošći

U saradnji sa udruženjem omladine “Tempo” iz Vogošće, Balkanski centra za analizu i studije održana je promocije knjige “Nedžmettin Erbakan – život, djelo ideja” u sali Općine Vogošća. Pored prevodioca dr. Sedada Bešlije, knjigu je predstavio i predsjednik Upravnog odbora Balansa mr. Kemal Obad, a promociju je vodio i Hasan Karišik, predsjednik UO Tempo.

Mr. Kemal Obad govorio je o razlozima objave ove knjige na bosanskom govornom području, ističući da je pitanje koje treba postaviti prije čitanja ove knjige jeste zašto bi jedan inžinjer mašinstva sa perspektivnom buudćnošću u akademskoj karijeri odlučio da krene u kontinuiranu borbu za dobrobit društva i države, kroz politički aktivizam ali nadasve razvoju ideje o pravednom društvenom poretku u svim njegovim sferama. Ova knjiga nije klasično, a posebno političko autobiografsko djelo, nego knjiga koja nas u savremeni bosansko-hercegovački kontekst dovodi do pitanja kako da ostvarimo pojedinačno našu produktivnu ulogu u našoj zajednici, društvu i državi, te kako zajedno sa okupljanjem kvalitetnog tima mogu se ostvariti dugoročni ciljevi u razvoju države. Druga najvažnija poruka knjige jeste kako u tom procesu ustrajati, te da primjer Erbakana, koji je tokom svog života doživio zabranu rada za 4 stranke koje je osnovao kao i ličnu zabranu političkog djelovanja.

Dr. Sedad Bešlija je istakao ulogu N. Erbakana u općem društvenom kontekstu, ekonomskom, političkom, socijalnom, vjerskom. Erbakan se na društevnoj sceni pojavljuje upravo kada muslimanski svijet nalazi u dobu traganja, kada muslimanski svijet pokuašava pronaći vlasitut poziciju u odnous na sebe i na druge u svijetu. Stoga ova knjiga, istiakao je dr. Bešlija dolazi kao obavezna lektira u trenutnim bosanskim okolnostima za širu javnost. Dr. Bešlija je također napomenuo da je Erbakan doprinio u omaslovljenu islamskog narativa, podizanje islama na nivo aktivnog društvenog faktora, i da su Erbakana posebno okupirale dvije teme: progres i razvoj muslimanskih zemalja, čemu je ostao predan tokom cijelog svog života.

I ovo predstavljanje knjige izazvalo je veliku pažnju, a na kraju je i predstavljen dokumentarni film “Erbakan o Bosni”.

You might also like
bs_BABS_BA
X